– Historia, nutid och framtid –

Vi utvecklar ständigt företaget så att du får det du behöver

Historia

Bröderna Fredrik och Henrik Häggblom grundade år 1996 företaget Sveden Fastigheter öppet bolag. Verksamhetsområdet var uthyrning och förvaltning av bostadslägenheter. År 2001 utökades verksamheten att omfatta redovisning och revision.

År 2005 ombildades bolaget till aktiebolag och under åren 2005-2008 växte verksamheten i omfattning. Ny personal rekryterades och nya kontorslokaler togs i bruk. År 2008 delades affärsområdena upp i olika bolag och redovisningsverksamheten flyttades över till det nybildade Aktiva Redovisning Åland Ab. Under åren 2009-2014 ökade bolagets omsättning, kundantal och personal kraftigt.

Utvecklingen och lönsamheten förbättras kontinuerligt, bland annat genom att bolaget utvecklar nya produkter och tjänster. Idag sysselsätter bolaget fem personer och levererar företagstjänster till närmare 140 företag och organisationer.

Företagstjänsterna är utformade så att du som kund kan få all hjälp på ett ställe – bokföring, rådgivning och juridik – och utbudet anpassas helt efter kundens specifika behov och aktuella situation. Vi strävar efter att en god kännedom om de branscher som våra kunder är etablerade i och förutsättningarna som finns för ett framgångsrikt företagande -vi ser till dina behov och hjälper dig att ha kontroll över dina pengar, öka din lönsamhet och förbättra ditt resultat. För oss är du så mycket mer än en kund -snarare är du en av våra viktigaste partners!

Fredrik Häggblom, VD

Ledning

Styrelsen 2023 består av tre personer:

Björn Kalm, styrelseordförande
Iwona Gorska, styrelsemedlem
Fredrik Häggblom, VD och styrelsens sekreterare

Ägare

Ägare (per 30.06.2023)

Fredrik Häggblom 4 500 aktier 52,94%
Henrik Häggblom     500 aktier   5,88%
Kirsi Hassinen          500 aktier   5,88%
Katja Pettersson       500 aktier   5,88%
Cecilia Jansson        500 aktier   5,88%
Gabriel Stoia            500 aktier   5,88%
Iwona Gorska           500 aktier   5,88%