Pris

Du betalar bara för det du använder

Priser

Ladda ner prislista 2022-01-01 >>

Bastjänster

59,67 euro /timme

Bokföring
Momsredovisning
Betalningar
Bokslut
Årsanmälningar
Skattedeklarationer
Löner
Fakturering
Administration
Rapportering
Kundmöten

Disponentuppdrag

Administrativa uppgifter
59,67 euro + moms /timme

Tekniska uppgifter
59,67 euro + moms /timme

Ekonomi och rådgivning

94,79 euro + moms /timme

Ekonomistyrning
Budgetering
Skatterätt
Allmän rådgivning
Planering och kalkylering
Arbetsrätt

Affärsjuridik

168,35 euro + moms /timme

Etableringar och bolagsbildningar
Anmälningar och registreringar
Års- och bolagsstämmohandlingar
Avtalsrätt