Pris

Du betalar bara för det du använder

Priser

Ladda ner prislista 2019.07.01 >>

Bastjänster

57,60 euro /timme

Bokföring
Momsredovisning
Betalningar
Bokslut
Årsanmälningar
Skattedeklarationer
Löner
Fakturering
Administration
Rapportering
Kundmöten

Disponentuppdrag

Administrativa uppgifter
57,60 euro + moms /timme

Tekniska uppgifter
57,60 euro + moms /timme

Ekonomi och rådgivning

91,50 euro + moms /timme

Ekonomistyrning
Budgetering
Skatterätt
Allmän rådgivning
Planering och kalkylering
Arbetsrätt

Affärsjuridik

162,50 euro + moms /timme

Etableringar och bolagsbildningar
Anmälningar och registreringar
Års- och bolagsstämmohandlingar
Avtalsrätt