Pris

Du betalar bara för det du använder

Priser

Ladda ner Prislista 2023-12-01 >>Prislista 2023-12-01

Bastjänster

68,26 euro + moms /timme

Bokföring
Momsredovisning
Betalningar
Bokslut
Årsanmälningar
Skattedeklarationer
Löner
Fakturering
Administration
Rapportering
Kundmöten

Disponentuppdrag

Administrativa uppgifter
68,26 euro + moms /timme

Tekniska uppgifter
68,26 euro + moms /timme

Ekonomi och rådgivning

108,44 euro + moms /timme

Ekonomistyrning
Budgetering
Skatterätt
Allmän rådgivning
Planering och kalkylering
Arbetsrätt

Affärsjuridik

192,59 euro + moms /timme

Etableringar och bolagsbildningar
Anmälningar och registreringar
Års- och bolagsstämmohandlingar
Avtalsrätt